اعضای تیم

آشنایی با تیم ما

دکتر محمدرضا نورانی دکتر محمدرضا نورانی موسس و توسعه دهنده کسب و کار
دکتر محمدرضا نورانی موسس و توسعه دهنده کسب و کار جزئیات پروفایل
دکتر حجت الله منتظری دکتر حجت الله منتظری مدرس محیط نوآوری و کارآفرینی سلامت
دکتر حجت الله منتظری مدرس محیط نوآوری و کارآفرینی سلامت جزئیات پروفایل
دکتر سهیل نجفی مهری دکتر سهیل نجفی مهری مدیکال توریسم
دکتر سهیل نجفی مهری مدیکال توریسم جزئیات پروفایل
دکتر محمدرضا خدابخشی دکتر محمدرضا خدابخشی برنامه ریزی آموزشی
دکتر محمدرضا خدابخشی برنامه ریزی آموزشی جزئیات پروفایل
مصطفی اسدی مصطفی اسدی اصول مذاکره – تجارت بین الملل
مصطفی اسدی اصول مذاکره – تجارت بین الملل جزئیات پروفایل
دکتر غلامحسین پورتقی دکتر غلامحسین پورتقی توسعه دهنده کسب و کار
دکتر غلامحسین پورتقی توسعه دهنده کسب و کار جزئیات پروفایل
دکتر حسین آقامولایی دکتر حسین آقامولایی توسعه دهنده تحقیقات
دکتر حسین آقامولایی توسعه دهنده تحقیقات جزئیات پروفایل