انیمیشن

استارتاپ امزی سپت
بدون نظر انیمیشن, طراحی
پاندمی کرونا ویروس کووید19 جهان را در بهت و حیرت فرو برد. در زمان کوتاهی همه کشورها این میهمان ناخوانده را تجربه کردند.گسترش روزافزون ویروس اکثر قریب به اتفاق دانشمندان در حوزه بیومدیکال به این حوزه ورود کردند تا ضمن شناسایی ویروس راههای مقابله با آن را بیابند.  مهمترین ...
ادامه مطلب