نمونه کار زمانی

  • استارتاپ امزی سپت
    بدون تظر انیمیشن, طراحی
    پاندمی کرونا ویروس کووید19 جهان را در بهت و حیرت فرو برد. در زمان کوتاهی همه کشورها این میهمان ناخوانده را تجربه کردند.گسترش روزافزون ویروس اکثر قریب به اتفاق دانشمندان در حوزه بیومدیکال به این حوزه ورود کردند تا ... ادامه مطلب
  • استارتاپ امزی استت
    1 نظر طراحی, طراحی سایت
    عوامل هموستاتیک با جلوگیری از خونریزی پانسمان هایی هستند که برای جلوگیری از خونریزی خارجی ناشی از صدمات ضربه ای مانند شلیک گلوله ، انفجار یا زخم چاقو و همچنین تصادفات وسیله نقلیه یا ابزارهای برنده برقی طراحی شده ... ادامه مطلب